Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja seekretors.org stranice (u daljnjem tekstu: ove stranice) u vlasništvu su njenih osnivača Marka Miroslava Bače i Tomislava Preksavca (u daljnjem tekstu Osnivači). Ove stranice ne pripadaju niti jednoj drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi, niti o njima na bilo koji način ovise. Stranice se financiraju isključivo vlastitim sredstvima Osnivača. 

1. PRIHVAĆANJE UVJETA KORIŠTENJA

Prihvaćanje ovih Uvjeta korištenja (u daljnjem tekstu: Uvjeti) nužno je za korištenje ove stranice, molimo Vas da pažljivo pročitate ove Uvjete i prihvatite ih u cijelosti ukoliko želite koristiti sadržaj ovih stranica. Smatra se da su korisnici korištenjem sadržaja i usluga ove stranice u svakom trenutku upoznati s trenutno važećim Uvjetima i da su ih u cijelosti razumjeli i prihvatili. Ukoliko ne prihvaćate ove Uvjete ne možete koristiti sadržaj i usluge ovih stranica.

Osnivači zadržavaju pravo promjene Uvjeta korištenja, o čemu će pravodobno obavijestiti korisnike objavom na stranicama seekreators.org. Nastavak korištenja ovih stranica nakon objave promjena Uvjeta korištenja predstavlja suglasnost korisnika s promjenama u Uvjetima korištenja.

2. SADRŽAJ I USLUGE

Sav sadržaj objavljen na ovim stranicama zabranjeno je kopirati i distribuirati bez pismene dozvole Osnivača. Osnivači zadržavaju pravo na privremenu obustavu ili prestanak prikazivanja ove stranice u bilo koje vrijeme, bez bilo kojeg razloga i bez prethodne obavijesti

3. REGISTRIRANI KORISNICI

Registrirani korisnici dužni su prilikom registracije unijeti istinite podatke te izabrati korisničko ime i lozinku kojima će pristupati sadržajima na ovim stranicama te se eksplicitno složiti s ovim Uvjetima korištenja i time dati privolu za prikupljanje osobnih podataka u skladu s ovim Uvjetima. Registracija korisnika nužna je za korištenje pune funkcionalnosti ovih stranica. Osobe mlađe od 16 godina ne smiju se registrirati za korištenje ovih stranica zbog zabrane sakupljanja njihovih osobnih podataka bez pisane privole roditelja. Tim osobama i dalje je moguć pristup sadržaju stranica kao neregistriranim korisnicima.

Za sav sadržaj objavljen na ovim stranicama pod određenim korisničkim imenom odgovoran je korisnik koji ga koristi. Osnivači nisu ni na koji način odgovorni za sadržaj koji objavljuju registrirani korisnici, niti za eventualnu štetu koja bi mogla biti prouzročena korisniku ili trećoj strani korištenjem tih sadržaja. Ukoliko se za neki sadržaj objavljen od strane korisnika utvrdi da predstavlja kršenje važećih zakonskih propisa, autorskih prava ili intelektualnog vlasništva, takav će sadržaj biti uklonjen u najkraćem mogućem roku. Korisnicima koji opetovano objavljuju prethodno navedeni sadržaj, može biti uskraćen pristup korisničkom profilu kako bi se spriječila daljnja objava takvih sadržaja. Registrirani korisnici objavljivanjem članka i priloga uz članak daju Osnivačima pravo na njegovo korištenje i distribuciju, u slučaju da korisnici zatraže brisanje korisničkog računa Osnivači zadržavaju pravo na objavu materijala pod nazivom “Grupa autora” i njihovu daljnju distribuciju.

Osnivači zadržavaju pravo zabrane pristupa, uklanjanja svih objava i korisničkog računa bilo kojeg registriranog korisnika u bilo kojem trenutku sukladno diskrecijskoj odluci, a naročito prema pritužbama trećih osoba.

4. PRAVILA PONAŠANJA

Korisnici se prihvaćanjem ovih Uvjeta obavezuju da se neće koristiti sadržajem ili uslugama ovih stranica u suprotnosti s Uvjetima korištenja, a posebice da neće:

  • objavljivati sadržaj koji je u suprotnosti s trenutno važećim hrvatskim zakonskim propisima ili kojim se krše autorska ili druga prava, te intelektualno vlasništvo drugih osoba
  • objavljivati sadržaj koji je na bilo koji način uvredljiv, koji predstavlja govor mržnje, rasizam, šovinizam, seksizam, diskriminaciju, prijetnju, religijsku ili bilo koju drugu netrpeljivost, ili je neprimjeren na bilo koji drugi način
  • objavljivati sadržaj za koji zna ili je morao znati da je lažan i/ili koji može nanijeti štetu drugima
  • lažno se predstavljati kao druga fizička ili pravna osoba
  • objavljivati privatne i/ili zaštićene podatke drugih fizičkih ili pravnih osoba
  • objavljivati sadržaj koji bi mogao dovesti do širenja računalnih virusa i njima sličnih programa koji bi mogli dovesti do zaraze ili oštećenja drugih računalnih sustava
  •  objavljivati privatne podatke drugih korisnika ili koristiti te podatke u marketinške i bilo koje druge svrhe bez eksplicitne dozvole tih korisnika

Korisnici ovih stranica mogu prijaviti bilo koje kršenje pravila ponašanja na e-mail info@seekreators.org kako bi administratori mogli reagirati na isto.

5. ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Ovim poglavljem definira se način i svrha prikupljanja privatnih podataka registriranih korisnika, način njihovog korištenja, kao i kontrolu svega navedenog od strane registriranog korisnika. Za neregistrirane korisnike ne prikupljaju se osobni podaci, već eventualno neidentifikacijski osobni podaci koji ne podliježu trenutno važećim zakonskim odredbama o zaštiti privatnosti točka 5.7 ovih Uvjeta. Svi zahtjevi registriranih korisnika koji se tiču zaštite privatnosti zaprimaju se isključivo putem e-maila na adresi  info@seekreators.org .

5.1. DEFINICIJE POJMOVA

Osnovni pojmovi vezani uz prikupljanje, čuvanje i korištenje privatnih podataka su sljedeći:

– osobni podaci – uključuju sve podatke kojima se može identificirati pojedini korisnik, kao što su ime i prezime, adresa, e-mail adresa, broj telefona, URL i ostali identifikacijski podaci na temelju kojih je moguće identificirati pojedinca

– neidentifikacijski osobni podaci – uključuju tehničke podatke na temelju kojih nije moguće izvršiti identifikaciju pojedinca, kao što su Vaš internet provider, web preglednik, web stranica s koje ste došli na ove stranice, web stranice koje ste posjetili s ove stranice, datum i vrijeme posjete ovih stranica, ulazna i izlazna stranica posjete ovih stranicama

– voditelj zbirke osobnih podataka – pravna ili fizička osoba koja prikuplja osobne podatke te štiti privatnost korisnika u skladu s odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka

– izvršitelj obrade osobnih podataka – pravna ili fizička osoba koja obrađuje osobne podatke u ime voditelja zbirke osobnih podataka (to može, ali i ne mora biti ista pravna ili fizička osoba)

5.2 PRIKUPLJANJE  I PRISTUP PODACIMA

Prikupljanje osobnih podataka vrši se isključivo u svrhu korištenja dodatnih funkcionalnosti na ovim stranicama: pisanje komentara, objave na forumima i objave članaka. Prikupljeni podaci čuvaju se trajno zbog tehničkih razloga, a brisanje je moguće u skladu s točkom 5.6 ovih Uvjeta.

5.3. COOKIES (KOLAČIĆI)

U cilju što kvalitetnije usluge, ove stranice koriste tzv. cookies (kolačiće) koji predstavljaju mali dio informacije s web servera spremljen na računalu korisnika. Svaki novi korisnik biti će upozoren na korištenje cookiesa kroz sučelje web preglednika, te na svrhu i način njihovog korištenja.

Isporučitelji treće strane, što uključuje Google, koriste kolačiće da bi prikazivali oglase koji se temelje na korisnikovim prethodnim posjetima istim ili drugim web lokacijama. Uvjete i zaštitu privatnosti ovih cookiesa možete provjeriti na https://policies.google.com/technologies/ads.

5.4. KORIŠTENJE INFORMACIJA

Prikupljeni osobni podaci korisnika neće se bez izričite dozvole svakog pojedinačnog korisnika obrađivati niti koristiti u druge svrhe osim osiguranja funkcionalnosti ovih stranica. Također, osobni podaci korisnika neće bez izričite dozvole biti ustupani trećim osobama, osim u zakonom reguliranim situacijama (npr. temeljem sudskog naloga).

5.5. PRAVO NA UVID U PRIKUPLJENE INFORMACIJE

Svaki registrirani korisnik ima pravo na potpuni i bezuvjetni uvid u sve prikupljene osobne podatke koje se odnose na tog korisnika, njihovu obradu i korištenje. Pravo se ostvaruje pisanim zahtjevom na e-mail info@seekreators.org poslanim s registrirane e-mail adrese korisnika. Također, na isti način moguće je zatražiti i ispravak bilo koje prikupljene informacije koju korisnik nije u mogućnosti promijeniti kroz korisničko sučelje na ovim stranicama.

5.6. BRISANJE PODATAKA (PRAVO NA ZABORAV)

Na izričiti zahtjev korisnika upućen na e-mail info@seekreators.org , poslanim s registrirane e-mail adrese korisnika, Osnivači će trajno izbrisati sve osobne podatke prikupljene o tom korisniku te će mu putem e-maila potvrditi da je brisanje podataka izvršeno. Ovo brisanje uključuje i sve objave korisnika na ovim stranicama. Osnivači mogu iznimno odbiti brisanje podataka ukoliko je prethodno zaprimljen sudski ili tome ekvivalentan nalog za ustupanje osobnih podataka korisnika koji je podnio zahtjev.

5.7. PRIKUPLJANJA ANALITIČKIH PODATAKA 

Neidentifikacijski osobni podaci mogu se koristiti u marketinške svrhe, a više o tome možete pročitati na https://policies.google.com/privacy/partners. Za prikupljanje i obradu analitičkih podataka na ovoj stranici koriste se Google analytics i B2E analytics. Razdoblje zadržavanja odnosi se na podatke na razini korisnika i podatke na razini događaja koji su povezani s kolačićima, identifikatorima korisnika (npr. ID-om korisnika) i identifikatorima oglašavanja (npr. DoubleClick kolačićima, Androidovim ID-om za oglašavanje, Appleovim identifikatorom za oglašivače). Razdoblje zadržavanja iznosi 38 mjeseci.

5.8. OSTALO

Ove stranice mogu sadržavati linkove koji vode na druge web stranice. Osnivači ne odgovaraju za sadržaj i pravila privatnosti tih stranica.

6. ODRICANJE ODGOVORNOSTI, NAKNADA ŠTETE, NIŠTAVNOST I MJERODAVNO PRAVO

Osnivači nisu odgovorni korisnicima (registrirani korisnici, ne registrirani korisnici) niti trećim osobama za štetu, bilo imovinsku ili neimovinsku, povezanu na bilo koji način s korištenjem ili objavljivanjem na ovim stranicama. Osnivači ni na koji način ne garantiraju da je sadržaj na ovim stranicama bez grešaka, da ne može nanijeti bilo koju vrstu štete, da ne krši važeće zakonske propise, intelektualno vlasništvo, patente, žigove, autorska ili ostala prava trećih osoba.

Za bilo koju počinjenu štetu za koju se utvrdi odgovornost korisnika ovih stranica, ako je ista proizašla iz korisnikova pristupa sadržaju, korištenja usluga ili sadržaja na ovim stranicama, te povreda ovih Uvjeta, Osnivači ne snose nikakvu odgovornost, te korisnik ili treća osoba neće od Osnivača potraživati nikakvu odštetu niti ih držati odgovornima za nanesenu štetu.

Ukoliko se za bilo koju odredbu ovih Uvjeta korištenja utvrdi da je ništavna ili ju je moguće pobiti, ta činjenica neće utjecati na važenje i primjenu ostalih odredbi ovih Uvjeta korištenja.

Na ove Uvjete korištenja primjenjuju se važeći pravni propisi Republike Hrvatske, a u slučaju spora primjenjuje se mjerodavno pravo Republike Hrvatske pred nadležnom sudom Republike Hrvatske.